ВЪНШНА РЕКЛАМА

Външната реклама е един от най-разпространените и най-ефективните видове реклама, благодарение на големия си размер и възможността за нетрадиционни дизайнерски решения. Тя е подходяща за всички видове продукти и успява да въздейства на голяма аудитория за кратко време, превръщайки се във важна част от рекламната кампания.

FORKS осигурява отпечатването на големи по размери външни рекламни материали (винили, табели, банери, знамена, тенти, фолиа за витрини, обемни букви и др.) с високо качество.

Rollup_jeny